Yritys

Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy on toiminut Jyvässeudulla vuodesta 1976 alkaen. Vastuullamme on n. 170 asunto-osakeyhtiön ja liikekiinteistön isännöinti.

Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy on yksityisessä omistuksessa oleva, ulkopuolisista tahoista riippumaton isännöintitoimisto. Koska myös osakkaat itse on töissä yrityksessä, on meillä hyvä tuntuma asiakkaiden tarpeista ja toiveista. Toimintaa voidaan kehittää nopeasti ja asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Asiakassuhteemme ovat pitkiä ja luottamuksellisia.

Toimimme riippumattomasti, ilman sitoumuksia alan palveluntarjoajiin tai muihin tahoihin. Näin voimme tapauskohtaisesti auttaa asiakasta löytämään tarpeiden mukaan parhaimman yhteistyökumppanin. Vuosikymmenten aikana olemme luoneet toimivan yhteistyökumppaniverkoston luotettavista toimijoista, joiden palvelut ovat asiakkaidemme käytössä heidän niin halutessaan.

Isännöintityön tehokas hoitaminen vaatii ajanmukaiset työvälineet. Olemme kehittäneet tietojärjestelmiä yhdessä hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta ne vastaisivat tämän päivän haasteisiin.

Olemme järjestelmällisesti vieneet isännöimissämme taloyhtiöissä eteenpäin energiataloudellisia korjauksia tai toimintamallien muutoksia ja järjestäneet myös energia-asioihin liittyvää koulutusta asiakkaillemme.

Toimintatapoihimme voi tulla tutustumaan toimistollemme, vaikka asiakassuhdetta ei vielä olisikaan. Sovi tutustumisesta erikseen toimistusjohtaja Kari Kallion kanssa. Kerromme mielellämme tarjoamistamme isännöintipalveluista sekä kiinteistöpalveluista.