Koulutukset

Järjestämme asiakkaillemme koulutusta erilaisista ajankohtaisista ja tärkeistä asumiseen liittyvistä aiheista. Tässä osiossa pääset tutustumaan koulutuksiimme.

Koulutukset

Järjestämme asiakkaillemme koulutusta erilaisista ajankohtaisista ja tärkeistä asumiseen liittyvistä aiheista. Koulutusta järjestämme yhdessä yhteistyöverkostomme asiantuntijoiden kanssa. Mitä enemmän asiakas tietää asumiseen ja isännöintiin liittyvistä asioista sen paremmin pitkäjänteinen yhteistyökin toimii. Olemme saaneet koulutustoiminnasta asiakkailtamme paljon positiivista palautetta.

Hallituksen koulutukset ja tilaisuudet

Esimerkkejä muutamista aiemmin järjestetyistä asiakastilaisuudesta:

8.11.2023 Turvallisuuteen liittyvä webinaari

Tässä webinaarissa käsiteltiin avainturvallisuutta sekä väestönsuojia. Webinaarissa lukitusasioista oli kertomassa Lukkoluket Oy:n paikallinen edustus sekä lukkovalmistajien Abloyn ja Iloqin edustajat, jotka olivat kertomassa omista tuotteistaan ja niihin liittyvistä mahdollisuuksista. Toisena turvallisuuteen liittyvä asiana webinaarissa oli käsittelyssä väestönsuojat, mm. niihin liittyvät tiiveyskokeet, korjaukset ja huollot, näistä oli kertomassa Kata Safety Oy:n Joni Rahunen.

15.9.2022 Sähkön ja kaukolämmön hinnankehitys

Tämä webinaari jatkoi alkuvuoden pörssisähkön hinnanvaihteluista pidetyn webinaarin aihetta laajentaen aihetta myös kaukolämpöön sekä energiansäästöön tähtääviin laitteistoihin kuten LTO-laitteistoihin. Kuten kaikki ovat varmasti mediasta (ja omista sähkölaskuista) seuranneet, sähkön hinnoitteluun liittyvät epävarmuustekijät ovat kasvaneet merkittävästi edellisen webinaarin jälkeen ja mediassa on ollut myös paljon keskustelua kaukolämmön hintakehityksestä yleisellä tasolla. Asiantuntijoina Teamsin kautta järjestetyssä webinaarissa oli mm. Väreen salkunhoitaja Risto Kinnunen sekä paikallisen energiayhtiö Alvan talousjohtaja/ lämpöliiketoiminnan johtaja Pasi Jalonen.

27.1.2022 Viimeaikojen pörssisähkön hinnanvaihtelut

Lähes kaikki isännöimistämme taloyhtiöistä kuuluvat Väreen sähkönoston salkunhallintasopimukseen. Viimeaikojen pörssisähkön hinnanvaihtelut, erityisesti joulukuussa 2021, ovat herättäneet jonkin verran kysymyksiä niin meidän isännöitsijöiden kuin hallitusten suunnalta: Mitä tapahtui ja mitkä asiat vaikuttavat sähkönhintaan? Voiko vastaavaa tapahtua tulevaisuudessa ja miltä vuoden 2022 sähkönhinta näyttää? Päätimme järjestää asiakkaillemme webinaarin, jossa näihin kysymyksiin saadaan vastauksia. Asiantuntijana webinaarissa toimii Väreen salkunhoitaja Risto Kinnunen. Webinaari pidetään Teamsin välityksellä.

25.11.2020 Sähköiset palvelut ja tietoturvallisuus

Olemme järjestäneet asiakkaillemme vuosien saatossa useita koulutustilaisuuksia ja nyt ensimmäistä kertaa tilaisuus pidettiin webinaarina. Tilaisuudessa Tietoaika Oy:n edustaja kertoi huoneistotieto.fi palvelusta ja tietoturvaosuudessa Isoweli Oy:n edustaja opasti asiakkaitamme toimimaan tietoturvallisesti tietokoneiden, sähköpostin, mobiililaitteiden sekä salasanojen kanssa. Lisäksi julkistimme webinaarissa asiakkaidemme käyttöön tulleen uuden palvelun Vastuunjakotaulukko 3D:n. Webinaariin osallistui reilut 100 hallituksen puheenjohtajaa/jäsentä ja saamamme palautteen perusteella tilaisuus koettiin erittäin hyödylliseksi ja ajankohtaiseksi.

22.1.2020 Sähköautojen latauspisteet, lukitusturvallisuus ja maalämpö -projektin esittely 

Järjestimme 22.1.2020 asiakastilaisuuden, jossa kerroimme hallituksille uusista sähköisistä palveluistamme, sähköautojen latauspisteistä, sähkön ostosta, maalämpökohteesta, yhteiskäyttöautoista sekä lukitusturvallisuudesta. Mukana tilaisuudessa oli yhteensä 130 osallistujaa. Asiakastilaisuus oli saadun palautteen perusteella varsin onnistunut ja aiheiltaan ajankohtainen.

20.5.2015 Taloyhtiön korjausrakentaminen

Tilaisuuden pääasiallisena teemana oli vuoden 2014 tapaan korjausrakentaminen. Tilaisuuden yhteyteen rakennettiin jälleen näyttelyosastot, joihin tuli 28 yhteistyökumppania kertomaan asiakkaillemme palveluistaan taloyhtiöihin liittyen. Tilaisuuteen osallistui reilusti yli sata hallituksen jäsentä tai puheenjohtajaa.

22.10.2014 Taloyhtiön korjausrakentaminen

Tilaisuuden pääasiallisena teemana oli korjausrakentaminen. Tilaisuuden yhteyteen rakennettiin näyttelyosastot, joihin tuli peräti 28 yhteistyökumppania kertomaan asiakkaillemme palveluistaan taloyhtiöihin liittyen. Tilaisuuteen osallistui reilusti yli sata hallituksen jäsentä tai puheenjohtajaa.

22.10.2012 Taloyhtiön turvallisuusilta

Taloyhtiön turvallisuusillassa keskusteltiin arkiturvallisuudesta, pelastussuunnitelmista, taloyhtiön ja hallituksen vakuuttamisesta. Tilaisuuteen osallistui n. 100 asiakasyhtiöidemme hallituksen jäsentä.

Mikäli sinulla on ideoita koulutustapahtumien asiasisällöksi, ota yhteys toimitusjohtaja Kari Kallioon.

Keski-Suomen kiinteistöyhdistyksen tarjoama koulutus

Moni asiakkaistamme on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäseniä ja myös he järjestävät koulusta jäsenilleen. Suosittelemme kaikkia yhdistyksen jäseniä osallistumaan tähän monipuoliseen ja veloituksettomaan koulutukseen.

Energiaeksperttikoulutus

Energiaekspertti on aktiivinen asukas, joka haluaa edistää energiansäästöä ja asumismukavuutta omassa talossaan. Ekspertiksi voi ryhtyä kuka tahansa energia-asioista kiinnostunut asukas. Hän saa valtuutensa yleensä hallitukselta. Energiaekspertti tuntee talonsa ja huomaa nopeasti siinä tapahtuvat muutokset. Hänen toiminnastaan hyötyvät kaikki osapuolet.

Isännöitsijälle ja huoltomiehellä ei voi olla parempaa yhteyttä taloon, kuin sen aktiivinen asukas, energiaekspertti. Tehtäväänsä koulutettu ekspertti pystyy edistämään muiden asukkaiden asumistaitoja. Energiaekspertti pohtii energian- ja vedenkulutusten järkevää tasoa muiden asukkaiden, hallituksen, huoltomiehen ja isännöitsijän kanssa. Toisensa huomioon ottavat ja kustannuksista tietoiset asukkaat viihtyvät paremmin talossaan. Ekspertti välittää yhdessä mietityt asiat isännöitsijälle ja huollolle. Turhat yhteydenotot vähenevät, mutta tuntuma talon asioihin paranee.

Energiaeksperttitoiminnalla on Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA:n eksperttikohteissa saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Parhaimmillaan veden kulutus on alentunut jopa 30 %. Keskimäärin lämmityksessä on saavutettu säästöjä 5 – 10 %, kiinteistösähkössä 5 % ja veden kulutuksessa 20 %. Ekspertti on vapaaehtoinen, koulutuksen ja työvälineet hän on saanut taloyhtiöltä tai yhteistyökumppaneiden lahjoituksina. Paras palkkio onnistuneesta työstä lienee kuitenkin kotitalon asukkaiden kiitokset.

Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy ISA järjestää asiakasyhtiöidensä eksperttikoulutuksen veloituksetta. Olemme kouluttaneet jo n. 150 eksperttiä asiakaskohteisiimme eri puolilla Jyvässeutua. Talossa, jossa on aktiivinen eksperttiasukas, tieto kulkee, rahaa säästyy ja asuminen on entistä mukavampaa.

Kouluttamamme energiaekspertti Ilmari Haapasalo kiteyttää toimintansa eksperttinä hyvin seuraavassa:

”Ratkon eksperttinä kotitaloni energian käyttöön ja kulutukseen liittyviä asioita asukkaiden, isännöitsijän ja kiinteistönhoitajan kanssa. En säädä, enkä remontoi sitä varten ovat ammattilaiset ”

Energiaeksperttikoulutusta annamme vain omille asiakkaillemme. Koulutukset ovat asiakkaille joko ilmaisia tai ne järjestetään omakustannushintaan. Koska energiaeksperttikoulutus sitoo paljon myös yhteistyökumppaneidemme voimavaroja, niitä käynnistetään vuosittain vain, jos mukaan lähtee vähintään 10 koulutettavaa.