Isännöinti

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Isännöitsijän työtehtävät

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön toimitusjohtaja, jonka tärkein tehtävä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Tämän lisäksi laissa on joitakin isännöitsijälle määriteltyjä erityistehtäviä. Isännöitsijän tehtävän tärkein osa on huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Hallitus valvoo isännöitsijän toimintaa ja voi antaa isännöitsijälle toimintaohjeita yksittäisten tehtävien suorittamisessa. Tehtävänsä isännöitsijän on suoritettava ammattitaitoisesti ja isännöinnin eettisiä ohjeita noudattaen.

Isännöitsijän juoksevaan hallintoon kuuluvista tehtävistä osa voidaan siirtää myös muun kuin isännöitsijän hoidettavaksi. Kun isännöitsijä joka tapauksessa on asunto-osakeyhtiölain mukainen toimitusjohtaja, vastuu tehtävien hoitamisesta viime kädessä kuuluu hänelle.

Isännöitsijän on aina tarvittaessa käytettävä asiantuntijaa. Yksityiskohtaisesta tehtäväluettelosta sovitaan asiakkaan kanssa erikseen (runkona käytetään Suomen Kiinteistöliiton isännöintitehtäväluettelo).

Mielestämme isännöitsijän tehtäviin ja hyvään isännöintitapaan kuuluu myös ystävällinen, kiinteistön asukkaita, omistajia ja käyttäjiä arvostava käyttäytyminen sekä heidän huomioiminen isännöitsijän liikkuessa kiinteistössä hoitamassa tehtäviään.

 

Tehtävät jaetaan kolmeen pääryhmään:

Hallinnollisia tehtäviä mm.:

 • Kokousrutiinien hoitaminen (hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset).
 • Kiinteistöä koskevat sopimusasiat (vakuutus-, huolto-, siivoussopimus jne.).
 • Erilaiset valvontatehtävät (lakien ja määräysten noudattaminen).
 • Ilmoitusvelvollisuuksien hoitaminen.
 • Yhtiön työntekijöiden työsuhdeasiat.

 

Taloudellisia tehtäviä mm.:

 • Toiminta- ja rahoitussuunnitelmien laadinta.
 • Talousarvion laadinta ja seuranta.
 • Rahaliikenteen hoito, kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta.
 • Vuokra- ja vastikekirjanpito, palkat.

 

Teknisiä tehtäviä mm.:

 • Kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen.
 • Kunnossapidosta ja korjauksista huolehtiminen.
 • Uuden kiinteistön vastaanottoon liittyvät asiat.
 • Korjaus- ja perusparannusasioiden hallinnollinen organisointi.
 • Viranomaiskontaktit ja asukas-tiedottaminen, takuiden ja vastuiden seuranta.