Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitusta käytetään vuokrasuhteen irtisanomistilanteessa. Irtisanomisilmoitus toimitetaan vuokranantajalle tai tämän etukäteen sovitulle edustajalle.

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Tällä vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksella voidaan irtisanoa asuinhuoneiston tai liikehuoneiston vuokrasopimus.  Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi asuinhuoneistojen osalta (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 52§) ja liikehuoneiston osalta irtisanomisaika on sovittu joko vuokrasopimuksella tai laissa liikehuoneiston vuokrauksesta 42§. Huomioithan, että nämä irtisanomisajat koskevat toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan aina sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokranantajalle kirjallisesti ja todennettavasti sekä siinä on kerrottava irtisanomisen syy. Muulla tavalla toimitettu irtisanomisilmoitus on tehoton.