Muutostyöhakemus

Muutostyöhakemus on tehtävä kaikista kunnossapito-/muutostöistä, joissa tehdään enemmän kuin maalataan

Muutostyöhakemus

Osakkaan asunnossa tai muussa osakehuoneistossa tekemistä tai teettämistä kunnossapitotöistä ja muutostöistä on 1.7.2010 alkaen tehtävä kirjallinen hakemus taloyhtiön edustajalle. Hakemus täytyy tehdä kaikista sellaisista töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa oleviin tiloihin ja rakenteisiin. Käytännössä siis hakemus on tehtävä kaikista kunnossapito-/muutostöistä, joissa tehdään enemmän kuin maalataan. Eräät muutostyöt vaativat lisäksi viranomaislupakäsittelyä. Tällaisia ovat mm. märkätilojen tai keittiön laajennus tai siirto, saunan rakentaminen huoneistoon, reiät ja aukot kantaviin rakenteisiin.

Muista, että muutostyöhakemuksen käsittely voi kestää useamman viikon. Täytä muutostyöhakemus siis hyvissä ajoin ennen suunniteltua remontin aloitusajankohtaa

Osakas vastaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle hakemuksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Täyttämällä ja lähettämällä alla olevan ilmoituksen/hakemuksen sähköisesti säästät käsittelykustannuksissa. Lisäksi käsittelykustannuksia pienentää se, että hakemuksen täyttää huolellisesti kaikki yksityiskohdat huomioiden.

Osakas vastaa kunnossapitotyön tai muutostyön valvontakuluista. Valvontatyöt tehdään taloyhtiön hyväksymän valvojan toimesta.

Osakas sitoutuu huolehtimaan, että kunnossapitotöiden tai muutostöiden suorituksessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja taloyhtiön tai toisen osakkeenomistajan edellyttämiä ehtoja. Osakkaan tulee huomioida myös uudet velvoitteet mitä tuli vuoden 2016 alkaen asbestilakiin ja asetukseen.

LVIS-työt hakija sitoutuu teettämään alan ammattilaisella. Kunnossapitotyöstä tai muutostyöstä on sen valmistuttua toimitettava valvojan raportti isännöitsijälle arkistoitavaksi.

Kirjallinen hyväksymislomake on allekirjoitettava osakkaan tai hänen valtuuttamansa toimesta. Muista että, töitä ei saa aloittaa ennen kuin kumpikin osapuoli (osakas ja isännöitsijä) on allekirjoittanut hyväksymiskirjeen. Mikäli remonttiin liittyy purkutöitä tulee osakkaan teettää tarvittavat haitta-ainekartoitukset. Muutostyöhakemusta ei hyväksytä, ennen kuin osakas on teettänyt tarvittavat haitta-ainekartoitukset. Katso asbestiohje.

Huomioithan, että muutostyöhakemuksen täyttäjän tulee olla kirjautunut taloyhtiön kotisivupalveluun huoneistotieto.fi:hin ja kohdistettu huoneiston osakkaaksi (tai tämän edustajaksi) ennen kun hän pääsee täyttämään muutostyöhakemuksen. Katso tarkemmat ohjeet kirjautumiseen ja lue lisää huoneistotieto.fi -palvelusta: Sähköiset palvelut ja huoneistotieto.fi – Jyväskylän Kiinteistöpalvelu (isannointijyvaskyla.fi).

Siirry lomakkeeseen »