Ilmoitus omistajan vaihtumisesta

Taloyhtiön osakkeenomistajat merkitään isännöitsijän ylläpitämään osakerekisteriin. Omistajan muuttuessa huoneiston uudella osakkeenomistajalla on velvollisuus toimittaa isännöitsijälle tarvittavat asiapaperit merkinnän tekemiseksi.

Ilmoitus omistajan vaihtumisesta

Tarvittavat asiakirjat ovat (kopiot riittävät):

  • Kauppakirja tai muu siirtokirja (esim. ositussopimus, perukirja, lahjakirja tms. kaikkine liitteineen tai Digi- ja väestötietoviraston vahvistamana) uuden omistajan yhteystietoineen.
  • Todistus varainsiirtoveron maksusta tai vapautuksesta, esimerkiksi verohallinnolta varainsiirtoveroilmoituksen teon/maksusuorituksen jälkeen saapuva todistus varainsiirtoverosta tai kiinteistövälittäjältä saatava todistus veron maksusta. Huomiothan, että kaikissa saannoissa ei ole varainsiirtoveron ilmoitusvelvollisuutta, jolloin todistusta ei tarvitse toimittaa (esim. testamentti, lahja sekä osa perinnänjako ja avioero-ositus tilanteista). Tarkemmin lisätietoa varainsiirtoveron ilmoitusvelvollisuudesta ja maksuvelvollisuudelta voi tiedustella verohallinnolta. Jos kaupassa ei ole kiinteistövälittäjää, on varainsiirtoverossa maksuaikaa kaksi kuukautta kaupantekohetkestä. Tällöin todistuksen varansiirtoverosta voi toimittaa myöhemmin.
  • Osakekirja, mistä näkyy tehty siirtomerkintä uudelle omistajalle.

Asiakirjat voi toimittaa meille kopioina postitse, skannattu sähköpostitse tai tuoda ne toimistoomme (jossa voimme ottaa tarpeen tullen kopiot asiakirjoista). Osakerekisterimerkinnän jälkeen toimitamme uudelle omistajalle uudet vastikkeenmaksulomakkeet.

Kiinteistövälittäjä hoitaa yleensä tarvittavat paperit isännöitsijälle, mutta se on syytä varmistaa kaupanteon yhteydessä.