Ilmoitus omistajan vaihtumisesta

Taloyhtiön osakkeenomistajat merkitään isännöitsijän ylläpitämään osakerekisteriin. Omistajan muuttuessa huoneiston uudella osakkeenomistajalla on velvollisuus toimittaa isännöitsijälle tarvittavat asiapaperit merkinnän tekemiseksi.

Ilmoitus omistajan vaihtumisesta

Tarvittavat asiakirjat ovat (kopiot riittävät):

  • Kauppakirja tai muu siirtokirja (esim. ositussopimus, perukirja, lahjakirja tms.) uuden omistajan yhteystietoineen.
  • Todistus varainsiirtoveron maksusta tai vapautuksesta. Tähän sopii verotoimiston vastaanottokuittauksella varustettu varainsiirtoveroilmoitus tai kiinteistövälittäjän todistus veron maksusta.
  • Osakekirja, mistä näkyy tehty siirtomerkintä uudelle omistajalle. Jos kaupassa ei ole kiinteistövälittäjää, on varainsiirtoverossa maksuaikaa kaksi kuukautta kaupantekohetkestä. Tällöin tositteen veron maksusta voi toimittaa myöhemmin. Asiakirjat voi toimittaa meille kopioina postitse tai tuoda ne toimistoomme (otamme kopiot). Osakerekisterimerkinnän jälkeen toimitamme uudelle omistajalle uudet vastikkeenmaksulomakkeet.

Kiinteistövälittäjä hoitaa yleensä tarvittavat paperit isännöitsijälle, mutta se on syytä varmistaa kaupanteon yhteydessä.