Ilmoitus omistajan vaihtumisesta

Osakeluetteloiden ylläpito on siirtynyt Maanmittauslaitokselle.

Ilmoitus omistajan vaihtumisesta tehdään nykyisin Maanmittauslaitokselle.

Isännöintitoimistot ovat vuoden 2023 aikana siirtäneet taloyhtiöiden osakeluettelot Maanmittauslaitoksen sähköiseen huoneistotietojärjestelmään. Osakeluetteloiden siirron myötä vastuu osakeluettelon ylläpidosta on siirtynyt Maanmittauslaitokselle. Osakkeenomistajan kannalta on tärkeää jatkossa ilmoittaa heitä koskevat muutokset kuten osoitteenmuutos, yhteystietojen muutokset ja muutokset omistussuhteissa Maanmittauslaitokselle.

Osakkeenomistaja voi halutessaan myös tilata yhtiökokouskutsun sähköpostitse Maanmittauslaitoksen kautta, jolloin hän voi varmistaa kutsun saapumisen hyvissä ajoin ilman kirjepostin viivettä.

Lue lisää Maanmittauslaitoksen omilta kotisivulta: Hae osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiä | Maanmittauslaitos