Sähköautojen latausvalmius pakolliseksi – mitä uusi laki tarkoittaa taloyhtiölle?

Eduskunnan 16.10.2020 hyväksymä laki sähköautojen latauspisteiden ja -valmiuksien rakentamisesta on herättänyt viime viikkoina reilusti keskustelua ja uutisointia. Käytännössä laki edellyttää, että keväästä 2021 alkaen asuinrakennuksia velvoitetaan uudisrakentamisen tai suuren korjaushankkeen yhteydessä asentamaan latausvalmius sähköautojen latauspisteille, jos talossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa ja remontti ulottuu pysäköintialueelle tai sen sähköjärjestelmään. Laki tuo mukanaan latausvalmiusvaateiden lisäksi mm. myöhemmin pakolliseksi tulevia säädöksiä itse latauspisteistä ei-asuinrakennuksissa. Latausvalmiudella tarkoitetaan putkituksen tai kaapeloinnin asentamista, jotta latauspiste voidaan asentaa myöhemmin, ei siis vielä itse latauspisteiden rakentamista. Remontointiin ryhtyessä taloyhtiön kannattaa suunnitelmallisesti ja ennakoivasti harkita kokonaisuutta myös tulevaisuuden kannalta.

Valitettavasti tiukka laki voi vaikeuttaa ja venyttää tarpeellisia isoja remontteja varsinkin pienissä taloyhtiöissä. Laki tiukentaa entisestään EU:n energiatehokkuusdirektiiviin kirjattuja velvoitteita mm. tiukentamalla velvoitteiden sitovuuteen vaadittavien autopaikkojen vähimmäismäärää. Joku voisi sanoa, että EU:n direktiivin asettamien rajoitteiden riittävyys latauspisteiden yleistymisen edistäjänä olisi ollut jo järkevällä tasolla. Lain on kritisoitu olevan haasteellinen varsinkin pienille taloyhtiöille, joilla on jo entuudestaan ongelmia taloyhtiölainan saamisessa ja korjaushankkeiden rahoittamisessa. Latausvalmius nimittäin luonnollisesti kasvattaa remontin hintaa entisestään. Aivan yksin taloyhtiöitä ei ole onneksi jätetty kustannuksien kanssa, ARA nimittäin kertoo myöntävänsä energia-avustuksia tietyin edellytyksin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2022.

Latauspisteiden kysyntä ja rakentaminen on ollut tähän asti maltillista. Tarve on kaksiteräinen miekka; Jotta latauspisteitä kannattaisi rakentaa, pitäisi liikenteessä olla riittävästi sähkö- ja hybridiautoja, mutta toisaalta voidaan ajatella latausmahdollisuuksien vähäisen määrän hidastavan sähkö- ja hybridiautojen yleistymistä. Ostaisitko sinä sähkö- tai hybridiauton taloyhtiöön, jossa latausmahdollisuutta ei vielä ole? Uudet velvoitteet tulevat lisäämään sähkö- ja hybridiautojen latausinfraa, tarpeen kasvaessa valmiuksia rakennetaan varmasti myös ilman velvoitteitakin. On tärkeää muistaa, että energiatehokkuustyötä tehdään ympäristöä ja meitä ihmisiä varten. Taloyhtiöiden osalta uusia velvoitteita sovelletaan hankkeisiin, joita koskevat lupahakemukset tulevat vireille 11.03.2021 tai sen jälkeen.

Lähteet:
Eduskunnan vastaus lakiesitykseen, osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_108+2020.aspx , viitattu 26.10.2020
ARAN kotisivut – Energia-avustus, osoitteessa: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus, viitattu 26.10.2020
Isännöintiliiton tiedote, osoitteessa: https://www.isannointiliitto.fi/medialle/tiukka-laki-sahkoautojen-latauspisteisiin-isannointiliitto-huolissaan-sen-vaikutuksista-korjauksiin/, viitattu 26.10.2020