Hae asuntoa

Vuokranantaja tekee asukasvalinnan aina asuntohakemuksien perusteella. Täytäthän hakemuksen huolellisesti. Hakijoilta tarkastetaan aina luottotiedot (Kauppalehti E-portti). Ilmoitamme valitulle henkilölle valinnasta mahdollisimman pikaisesti.

Haettava asunto

  Haettava kohde:

  HAKIJA 1
  Nimi: Osoite: Puhelin:
  Henkilötunnus: Sähköposti:
  Työssä
  Työtehtävä: Bruttotulot: Työsuhde:
  Työnantaja: Kesto:
  Opiskelija
  Oppilaitos: Tutkinto:
  Opintojen kesto:
  Muu elämäntilanne
  Mikä:
  HAKIJA 2
  Nimi: Osoite: Puhelin:
  Henkilötunnus: Sähköposti:
  Työssä
  Työtehtävä: Bruttotulot: Työsuhde:
  Työnantaja: Kesto:
  Opiskelija
  Oppilaitos: Tutkinto:
  Opintojen kesto:
  Muu elämäntilanne
  Mikä:
  Lemmikit:
  Ei lemmikkejäLemmikki Mikä:
  Tupakointi:
  En tupakoiTupakoin
  Luottotiedot:
  KunnossaHäiriöitä Mikä:
  Syy muuttoon:
  Mikä:
  Takaaja:
  Nimi:
  Puhelin:
  Suosittelija:
  Nimi:
  Puhelin:
  Kerro lyhyesti itsestäsi ja asuntotarpeestasi
  Aloitusaika:
  Vuokrasuhde voi alkaa aikaisintaan:

  Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

  Kuittauksellaan hakija vakuuttaa tiedot oikeiksi sekä valtuuttaa välitysliikkeen tarkistamaan luottotietonsa henkilötunnuksen perusteella, tarkistamaan tarpeen tullen rahanpesulain velvoittamat tiedot ja luovuttamaan itseään sekä asunnon hakua koskevia tietoja eteenpäin vuokranantajille. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia (523/1999), EU:n tietosuoja-asetusta ja vuokravälitystä koskevaa lainsäädäntöä (1075/2000). Asukasvalinnoista ilmoitetaan vain valituille.

  Hakija on PEP-henkilö ja/tai hakijalla on rahanpesulain tarkoittamia kytköksiä pakotelistoille/korkean riskin valtioihin

  Merkitse tämä kohta vain, jos hakija ovat poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)/ poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tunnistettuun lähipiiriin kuuluva henkilö, hakijaan kohdistuu rahanpesulain tarkoittamia pakotteita jonkin kansainvälisen tai kansallisen pakotelistan mukaan taikka hakijalla on kytköksiä Euroopan komission ja FATF:n listaamiin rahapesun tai terrorismin rahoittamisen korkean riskin valtioihin. Kysely esitetään viitaten rahanpesulain velvoitteeseen tehostetusta asiakkaan tuntemisesta koskien kiinteistön tai vuokrahuoneiston välitysliikkeitä (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017).