2h+kk+kh+vh+las.parv.

2h+kk+kh+vh+las.parv.

Laajavuori/ Kortepohja, 595 € / kk

2h+k+kh+vh+parv.

2h+k+kh+vh+parv.

Keskusta, 650 € / kk