2h+k+kh+s+las.parv. / Lohitie 3B

2h+k+kh+s+las.parv. / Lohitie 3B

Holsti, 650 € / kk

2h+k+kh / Puistokatu 33 A / 1.krs

2h+k+kh / Puistokatu 33 A / 1.krs

Keskusta, 420 € / kk

2h+kk+kh+vh+las.parv. / Urheilutie 10 E

2h+kk+kh+vh+las.parv. / Urheilutie 10 E

Vaajakoski, 515 € / /kk

2h+kk+kh+parv. / Keltinmäentie 17-19 E

2h+kk+kh+parv. / Keltinmäentie 17-19 E

Keltinmäki, 520 € / kk

3h+k+kh+wc / Vaasankatu 8

3h+k+kh+wc / Vaasankatu 8

Keskusta, 650 € / kk