Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitusta käytetään vuokrasuhteen irtisanomistilanteessa. Irtisanomisilmoitus toimitetaan vuokranantajalle tai tämän etukäteen sovitulle edustajalle.

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Tällä vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksella voidaan irtisanoa asuinhuoneiston vuokrasopimus.  Irtisanomisaika on yksi kuukausi kun vuokrasopimuksen irtisanoo asuinhuoneiston vuokralainen (Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 52§). Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokranantajalle kirjallisesti ja todennettavasti sekä siinä on kerrottava irtisanomisen syy. Muulla tavalla toimitettu irtisanomisilmoitus on tehoton.